Закажи го твоето присуство на омилената групна активност преку MyWellness Апликацијата за IOS и Android.