Classic Fitness

Овој вид тренинг подразбира користење на речиси сите справи и машини што ги нуди фитнес центарот поделени на:

Справи за сила во комбинација со сите додатоци: клупи, кетлбели, тегови, коси и прави шипки, рекови, клупи…

Кардио машини: траки за трчање, статични велосипеди, „recline” велосипеди степери, скали итн…

Сите Тренинзи

CLASSIC FITNESS

FUNCTIONAL TRAINING

GROUP ACTIVITIES

CONDITIONAL TRAINING

FULL BODY SYSTEM

BARRE FITNESS

SKILL X TRAINING

SKILL X ТРЕНИНГ