Functional Training

Овој вид на тренинг ги насочува вашите мускули да работат заедно и ги подготвува за секојдневни задачи со стимулирање на обични или едноставни движења.

Меѓу главните компоненти што го карактеризираат овој тип на тренинг се: сила, баланс/координација, јачина, ранг на движење и мобилност.

Практикувајќи ги овие компоненти, ќе имате голем број на придобивки во вашиот секојдневен живот. Движењата како пешачење, џогирање, трчање, скокање, истегнување, туркање, влечење, вртење, застанување, качување ќе го олеснат вежбањето, а истовремено ќе ја зголемат вашата функционална сила.

Сите Тренинзи

CLASSIC FITNESS

FUNCTIONAL TRAINING

GROUP ACTIVITIES

CONDITIONAL TRAINING

FULL BODY SYSTEM

BARRE FITNESS

SKILL X TRAINING

SKILL X ТРЕНИНГ